Chinaunix首页 | 论坛 | 博客
 • 博客访问: 244918
 • 博文数量: 63
 • 博客积分: 0
 • 博客等级: 民兵
 • 技术积分: 750
 • 用 户 组: 普通用户
 • 注册时间: 2015-05-10 21:59
 • 认证徽章:
个人简介

付出,终有回报!

文章分类

全部博文(63)

文章存档

2018年(6)

2017年(24)

2016年(6)

2015年(27)

分类: C/C++

2015-05-20 23:29:49

     链表这种常见的基础数据结构,不仅在Linux内核中大量使用,在互联网公司的许多业务中也大量使用。那么,参加IT笔试、面试的,这些方面的知识绝对不会少。各方搜罗打听,整理一下这些常见的操作,以备后用。
    这个是
link.h

点击(此处)折叠或打开

 1. #ifndef _LINK_H_
 2. #define _LINK_H_

 3. #define TRUE 1
 4. #define FALSE 0

 5. //链表的控制信息
 6. typedef struct Link
 7. {
 8.     struct LinkNode *head; //指向链表的头节点
 9.     int count; //链表中的元素个数
 10. }Link;

 11. //链表节点的结构体
 12. typedef struct LinkNode
 13. {
 14.     int data; //数据域
 15.     struct LinkNode * next; //指针域
 16. }LinkNode;


 17. typedef unsigned char Boolean;

 18. Link *init_link(void) ; //链表的初始化
 19. void destroy_link(Link **link); //链表的销毁
 20. void push_front(Link *link, int value); //头部插入
 21. void push_back(Link *link, int value); //尾部插入
 22. Boolean pop_front(Link *link); //头部删除
 23. Boolean pop_back(Link *link); //尾部删除
 24. void show_link(Link *link); //显示链表的信息
 25. void sort_link_ascend(Link *link); //升序排列单链表
 26. void sort_link_descend(Link *link); //降序排列单链表
 27. Link *merger_two_links(Link *link1, Link *link2);
 28. //普通归并两个有序单链表
 29. Link *merger_two_links_recure(Link *link1, Link *link2);
 30. //递归地归并两个有序的单链表
 31. Link *copy_link(Link *link); //单链表的拷贝
 32. int get_link_count(Link *link); //得到链表的节点数目
 33. LinkNode *find_mid_node(Link *link); //找到链表的中间节点
 34. LinkNode *find_reciprocal_node(Link *link, int num); //找到链表的倒数第n个节点
 35. Link *reverse_link(Link *link); //反转链表
 36. void recur_reverse_print_link(Link *link); //逆序打印链表
 37. Boolean has_circle(Link *link); //判断链表是否有环
 38. Boolean is_link_intersect(Link *link1, Link *link2);
 39. //判断两个链表是否有交点
 40. LinkNode *get_first_common_node(Link *link1, Link *link2);
 41. //找到两个相交链表的第一个交点
 42. void delete_one_node(Link *link, LinkNode *node);
 43. //在O(1)时间复杂度删除链表节点
 44. LinkNode *get_first_node_in_circle(Link *link);
 45. //得到环内的第一个节点

 46. #endif


 1. #include "link.h"

 2. Link *init_link(void) //链表初始化
 3. {
 4.     Link *link = (Link *)malloc(sizeof(Link));
 5.     if(link == NULL){
 6.         fprintf(stderr, "the memory is full!\n");
 7.         exit(1);
 8.     }
 9.     bzero(link, sizeof(Link));
 10.     link->head = buy_node(); //为链表购买头节点
 11.     return link;
 12. }

 13. void destroy_link(Link **link) //链表的销毁
 14. {
 15.     LinkNode *p_node = NULL;

 16.     if(link == NULL || (*link) == NULL){ //如果链表不存在,直接退出
 17.         return ;
 18.     }

 19.     p_node = (*link)->head;
 20.     while(p_node != NULL){ //循环地删除链表的节点
 21.         (*link)->head = (*link)->head->next;
 22.         free(p_node);
 23.         p_node = (*link)->head;
 24.     }
 25.     free(*link); //删除链表的控制信息节点
 26.     *link = NULL; //为了安全起见,将链表的控制信息指针指向NULL
 27. }

 28. void push_back(Link *link, int value) //尾部插入
 29. {
 30.     LinkNode *p_node = NULL;
 31.     LinkNode *q_node = NULL;

 32.     if(link == NULL || link->head == NULL){ //判断链表的控制信息和链表是否存在
 33.         return ;
 34.     }

 35.     p_node = link->head; //指向链表的点
 36.     while(p_node->next != NULL){ //找到最后一个节点
 37.         p_node = p_node->next;
 38.     }
 39.     // 找到最后一个节点的位置,购买一个新的节点,
 40.     // 赋予设定值,并且添加到链表的末尾
 41.     q_node = buy_node();
 42.     q_node->data = value ;
 43.     p_node->next = q_node ;
 44.     (link->length)++ ; //链表长度增加1
 45. }

 46. void push_front(Link *link, int value) //头部插入
 47. {
 48.     LinkNode *p_node = NULL;

 49.     if(link == NULL || link->head == NULL){ //判断链表的控制信息和链表是否存在
 50.         return ;
 51.     }
 52.     
 53.     p_node = buy_node() ; //购买新的节点并赋初值
 54.     p_node->data = value ;
 55.     p_node->next = link->head->next;
 56.     link->head->next = p_node ; //将新生成的节点添加到链表的第一个节点
 57.     (link->length)++ ;
 58. }

 59. Boolean pop_back(Link *link) //尾部删除结点
 60. {
 61.     Boolean ok = FALSE;
 62.     LinkNode *p_node = NULL;
 63.     LinkNode *q_node = NULL;
 64.  
 65.     if(link == NULL || link->length == ZERO){ //如果链表不存在或者没有节点,返回尾部删除失败
 66.         return ok;
 67.     }
 68.     if(link->length == ONLY_ONE){ //如果只有一个链表节点,直接删除
 69.         free(link->head->next);
 70.         link->head->next = NULL;
 71.     }else{ //找到最后一个节点
 72.         for(p_node = link->head->next; p_node->next != NULL;
 73.             p_node = p_node->next){
 74.             q_node = p_node; //记录下最后一个节点的上一个节点位置
 75.         }
 76.         free(p_node);
 77.         q_node->next = NULL;
 78.     }
 79.     (link->length)--;
 80.     return ok = TRUE;
 81. }

 82. Boolean pop_front(Link *link) //头部删除结点
 83. {
 84.     Boolean ok = FALSE;
 85.     LinkNode *p_node = NULL;

 86.     if(link == NULL || link->length == ZERO){ //如果链表不存在直接返回删除失败
 87.         return ok;
 88.     }
 89.     p_node = link->head->next;
 90.     link->head->next = p_node->next;
 91.     free(p_node);
 92.     (link->length)--;
 93.     return ok = TRUE;
 94. }

 95. static void swap_link_node(LinkNode *node1, LinkNode *node2) //交换两个链表的节点信息
 96. {
 97.     LinkNode temp = *node1;
 98.     *node1 = *node2;
 99.     *node2 = temp;
 100. }

 101. //交换两个链表节点的next值
 102. static void swap_link_pointer(LinkNode **pointer1, LinkNode **pointer2)
 103. {
 104.     LinkNode *temp = *pointer1;
 105.     *pointer1 = *pointer2;
 106.     *pointer2 = temp;
 107. }

 108. void sort_link_ascend(Link *link) //单链表的升序排列
 109. {
 110.     LinkNode *p_node = NULL; //冒泡排序中的i
 111.     LinkNode *q_node = NULL; //冒泡排序中的j
 112.     LinkNode temp = {0}; //链表节点的中间变量
 113.     LinkNode *p_temp = NULL; //链表节点指针的中间变量
 114.       
 115.     //当链表不存在或者只有一个节点时,不需要进行排序
 116.     if(link == NULL || link->head == NULL || link->length == ONLY_ONE){
 117.         return ;
 118.     }
 119.     
 120.     for(p_node = link->head->next; p_node != NULL; p_node = p_node->next){
 121.         for(q_node = p_node->next; q_node != NULL; q_node = q_node->next){
 122.             //模仿冒泡排序进行
 123.             if(p_node->data > q_node->data){
 124.                 swap_link_node(p_node, q_node); //交换两个链表的节点信息
 125.                 swap_link_pointer(&(p_node->next), &(q_node->next)); //交换两个链表节点的next值
 126.             }
 127.         }
 128.     }
 129. }

 130. void sort_link_descend(Link *link) //单链表的降序排列
 131. {
 132.     LinkNode *p_node = NULL; //冒泡排序中的i
 133.     LinkNode *q_node = NULL; //冒泡排序中的j
 134.     LinkNode temp = {0}; //链表节点的中间变量
 135.     LinkNode *p_temp = NULL; //链表节点指针的中间变量
 136.       
 137.     //当链表不存在或者只有一个节点时,不需要进行排序
 138.     if(link == NULL || link->head == NULL || link->length == ONLY_ONE){
 139.         return ;
 140.     }
 141.     
 142.     for(p_node = link->head->next; p_node != NULL; p_node = p_node->next){
 143.         for(q_node = p_node->next; q_node != NULL; q_node = q_node->next){
 144.             //模仿冒泡排序进行
 145.             if(p_node->data < q_node->data){
 146.                 swap_link_node(p_node, q_node); //交换两个链表的节点信息
 147.                 swap_link_pointer(&(p_node->next), &(q_node->next)); //交换两个链表节点的next值
 148.             }
 149.         }
 150.     }
 151. }

 152. void show_link(Link *link) //显示链表信息
 153. {
 154.     LinkNode *p_node = NULL;

 155.     if(link == NULL || link->head == NULL){ //判断链表控制信息和链表头节点是否存在
 156.         return ;
 157.     }
 158.     printf("show link messages:\n");
 159.     for(p_node = link->head->next; p_node != NULL;
 160.         p_node = p_node->next){ //从头到尾依次遍历每个链表节点
 161.         printf("%d ", p_node->data);
 162.     }
 163.     printf("\n");
 164. }

 165. Link *merger_two_links_recure(Link *link1, Link *link2) //递归的合并两个链表
 166. {
 167.     Link *result = NULL;
 168.     if(link1 == NULL || link2 == NULL
 169.      || (link1->length == ZERO && link2->length == ZERO)){
 170.         return result;
 171.     }
 172.     

 173.     result = init_link(); //初始化链表
 174.     result->head->next = merger_links(link1->head->next, link2->head->next);
 175.     result->length = link1->length + link2->length;
 176.     return result;
 177. }

 178. static LinkNode *merger_links(LinkNode *link1_first, LinkNode *link2_first) //进行链表的递归合并
 179. {
 180.     LinkNode *result = NULL;
 181.     
 182.     if(link1_first == NULL){ //本链表为空,返回另外一个链表
 183.         return copy_link_by_node(result, link2_first);
 184.     }else if(link2_first == NULL){
 185.         return copy_link_by_node(result, link1_first);
 186.     }
 187.    
 188.     if(link1_first->data < link2_first->data){
 189.         result = buy_node();
 190.         result->data = link1_first->data;
 191.         result->next = merger_links(link1_first->next, link2_first);
 192.     }else{
 193.         result = buy_node();
 194.         result->data = link2_first->data;
 195.         result->next = merger_links(link1_first, link2_first->next);
 196.     }
 197.     return result;
 198. }

 199. static LinkNode *copy_link_by_node(LinkNode *des_link, LinkNode *src_link) //通过节点来拷贝链表
 200. {
 201.     LinkNode *result = NULL;
 202.     LinkNode *p_node = NULL;

 203.     if(src_link == NULL){ //如果源链表不存在直接返回
 204.         return NULL;
 205.     }
 206.     
 207.     //否则进行拷贝
 208.     des_link = buy_node();
 209.     result = p_node = des_link ;
 210.     des_link->data = src_link->data;
 211.     src_link = src_link->next;
 212.     while(src_link != NULL){
 213.         des_link = buy_node() ;
 214.         des_link->data = src_link->data;
 215.         p_node->next = des_link ;
 216.         p_node = des_link ;
 217.         src_link = src_link->next;
 218.     }
 219.     
 220.     return result;
 221. }

 222. Link *copy_link(Link *src_link) //通过控制信息来拷贝链表
 223. {
 224.     Link *des_link = NULL;
 225.     LinkNode *p_node = NULL;

 226.     if(src_link == NULL){ //源链表不存在,无需进行拷贝
 227.         return NULL;
 228.     }

 229.     des_link = init_link(); //初始化链表
 230.     p_node = src_link->head->next;
 231.    
 232.     while(p_node != NULL){
 233.         push_back(des_link, p_node->data);
 234.         p_node = p_node->next;
 235.     }
 236.     
 237.     return des_link;
 238. }

 239. Link *merger_two_links(Link *link1, Link *link2) //合并两个有序链表
 240. {
 241.     Link *result = NULL;
 242.     LinkNode *link1_move = NULL;
 243.     LinkNode *link2_move = NULL;

 244.     //如果两个链表不存在或者没有元素的话,则不进行合并
 245.     if(link1 == NULL || link2 == NULL ||
 246.         link1->length == ZERO || link2->length == ZERO){
 247.             return NULL;
 248.     }
 249.     
 250.     //对链表进行排序
 251.     sort_link_ascend(link1);
 252.     sort_link_ascend(link2);
 253.   
 254.     //show_link(link1);
 255.     //show_link(link2);

 256.     result = init_link(); //初始化结果链表
 257.     //合并两个链表
 258.     //
 259.     //1.首先让各个链表都指向初始化位置
 260.     link1_move = link1->head->next;
 261.     link2_move = link2->head->next;

 262.     while(link1_move != NULL && link2_move != NULL){
 263.         //如果link1链表当前节点的元素值大与link2,则把link1的节点元素值尾插到result末尾
 264.         if(link1_move->data < link2_move->data){
 265.             push_back(result, link1_move->data);
 266.             link1_move = link1_move->next;
 267.         }else{
 268.             push_back(result, link2_move->data);
 269.             link2_move = link2_move->next;
 270.         }
 271.     }

 272.     //当两个链表中有任意一个遍历完毕,把另外一个链表追加到result末尾
 273.     if(link1_move == NULL){
 274.         while(link2_move != NULL){
 275.             push_back(result, link2_move->data);
 276.             link2_move = link2_move->next ;
 277.         }
 278.     }
 279.     if(link2_move == NULL){
 280.         while(link1_move != NULL){
 281.             push_back(result, link1_move->data);
 282.             link1_move = link1_move->next ;
 283.         }
 284.     }
 285.     return result;
 286. }

 287. static LinkNode *buy_node(void) //购买链表结点
 288. {
 289.     LinkNode *node = (LinkNode *)malloc(sizeof(LinkNode));
 290.     if(node == NULL){
 291.         fprintf(stderr, "the memory is full!\n");
 292.         exit(1);
 293.     }
 294.     bzero(node, sizeof(LinkNode));
 295.     return node;
 296. }

 297. int get_link_length1(Link *link) //求链表长度
 298. {
 299.     int count = 0;
 300.     LinkNode *p_node = NULL;

 301.     if(link == NULL || link->head == NULL){ //如果链表不存在,直接返回负值
 302.         return -1;
 303.     }
 304.   
 305.     p_node = link->head->next; //让p_node指向链表的第一个节点
 306.     while(p_node != NULL){
 307.         count++;
 308.         p_node = p_node->next;
 309.     }
 310.  
 311.     return count;
 312. }

 313. int get_link_length2(Link *link) //求链表长度
 314. {
 315.     if(link == NULL){
 316.         return -1;
 317.     }
 318.     return link->length;
 319. }

 320. Link *reverse_link_nonrecure(Link *link) //翻转链表
 321. {
 322.     LinkNode *p_node = NULL;
 323.     LinkNode *q_node = NULL;
 324.     LinkNode *head = NULL;
 325.   
 326.     //如果链表不存在或者链表元素为0或者链表元素为1,则不进行反转
 327.     if(link == NULL || link->length == ZERO
 328.      ||link->length == ONLY_ONE){
 329.         return link;
 330.     }
 331.     
 332.     p_node = head = link->head->next; //指向第一个节点
 333.     head = head->next ; //指向第二个节点
 334.     q_node = head->next ; //指向第三个节点

 335.     if(q_node == NULL){ //如果只有两个节点
 336.         head->next = p_node;
 337.         p_node->next = NULL;
 338.     }else{ //如果是三个或三个以上节点
 339.         p_node->next = NULL ;
 340.         do{
 341.             head->next = p_node ;
 342.             p_node = head ;
 343.             head = q_node ;
 344.             q_node = q_node->next;
 345.         }while(q_node != NULL);
 346.         head->next = p_node ;
 347.     }
 348.   
 349.     link->head->next = head;
 350.     return link;
 351. }

 352. LinkNode *find_reciprocal_node1(Link *link, int num) //查找链表的倒数第k个节点(简便)
 353. {
 354.     int move_count = 0 ;
 355.     LinkNode *p_node = NULL;
 356.     //如果链表不存在或者是空链表,或者倒数的数字大于链表的长度,则直接返回NULL
 357.     if(link == NULL || link->length == ZERO
 358.     || num > (link->length) || num <= 0){
 359.         return NULL;
 360.     }
 361.     move_count = link->length - num; //总数-倒数的个数==移动的节点数
 362.     p_node = link->head->next ;
 363.     
 364.     while(move_count > 0){
 365.         p_node = p_node->next;
 366.         move_count--;
 367.     }
 368.    
 369.     return p_node;
 370. }

 371. LinkNode *find_reciprocal_node2(Link *link, int num) //查找链表的倒数第k个节点
 372. {
 373.     LinkNode *prev_node = NULL;
 374.     LinkNode *next_node = NULL;
 375.     int i = 0;
 376.     
 377.     if(link == NULL || link->length == ZERO || num <= 0){
 378.         return NULL;
 379.     }
 380.     
 381.     //先遍历和后遍历的指针都指向初始位置
 382.     prev_node = link->head->next;
 383.     next_node = link->head->next;

 384.     for(i = 0; i < num - 1; ++i){
 385.         if(prev_node->next != NULL){
 386.             printf("prev:%d %ld\n", prev_node->data, prev_node);
 387.             prev_node = prev_node->next;
 388.         }else{
 389.             return NULL;
 390.         }
 391.     }

 392.     //让先前的节点先走k步,再让后续节点从头遍历,当先前的
 393.     //节点到达末尾时,后续的节点就是指向了倒数第k个
 394.     while(prev_node->next == NULL){
 395.         prev_node = prev_node->next;
 396.         next_node = next_node->next;
 397.     }

 398.     printf("next:%d %ld\n", next_node->data, next_node);
 399.     return next_node;
 400. }

 401. LinkNode *find_mid_node1(Link *link) //查找链表中间结点
 402. {
 403.     LinkNode *p_node = NULL;
 404.     LinkNode *q_node = NULL;

 405.     if(link == NULL || link == ZERO){
 406.         return NULL;
 407.     }

 408.     p_node = link->head->next;
 409.     q_node = link->head->next;
 410.    
 411.     while(p_node->next != NULL){
 412.         p_node = p_node->next;
 413.         q_node = q_node->next;
 414.         if(p_node->next != NULL){
 415.             p_node = p_node->next;
 416.         }
 417.     }

 418.     return q_node;
 419. }

 420. LinkNode *find_mid_node2(Link *link) //查找链表中间节点
 421. {
 422.     LinkNode *p_node = NULL;
 423.     int move_count = 0 ;

 424.     if(link == NULL || link == ZERO){
 425.         return NULL;
 426.     }

 427.     if(link->length == ONLY_ONE){ //如果只有一个节点,则返回该节点
 428.         return link->head->next;
 429.     }

 430.     move_count = (link->length) / 2 - 1; //找到中间节点需要移动的步数
 431.     p_node = link->head->next;
 432.     while(move_count >= 0){
 433.        p_node = p_node->next;
 434.        move_count--;
 435.     }
 436.     return p_node;
 437. }

 438. void recur_reverse_print_link(Link *link) //递归逆序打印链表
 439. {
 440.     if(link == NULL || link->length == ZERO){ //如果链表不存在或者没有元素,不进行打印
 441.         return ;
 442.     }
 443.     printf("reverse link message:\n");
 444.     rever_print_link(link->head->next);
 445.     printf("\n");
 446. }

 447. static void rever_print_link(LinkNode *link_first) //递归进行打印
 448. {
 449.     if(link_first == NULL){
 450.         return ;
 451.     }else{
 452.         rever_print_link(link_first->next);
 453.         printf("%d ", link_first->data);
 454.     }
 455. }

 456. void nonrecur_reverse_print_link(Link *head) //非递归逆序打印链表
 457. {
 458.     /*使用栈来存储链表的元素,再反向打印*/
 459. }

 460. Boolean has_circle(Link *link) //判断链表是否有环
 461. {
 462.     Boolean ok = FALSE;
 463.     LinkNode *p_node = NULL;
 464.     LinkNode *q_node = NULL;
 465.   
 466.     if(link == NULL || link->length < 2){ //如果链表不存在或者少于两个节点,则不存在环
 467.         return ok;
 468.     }

 469.     p_node = link->head->next;
 470.     q_node = link->head->next;

 471.     while((p_node != NULL) && (p_node->next != NULL)){ //快速移动的指针和它下一个节点都不为空
 472.          p_node = p_node->next->next;
 473.          q_node = q_node->next;

 474.          //如果快速节点和较慢节点相遇,说明它们是在环中相遇的
 475.          if(p_node == q_node){
 476.              return ok = TRUE;
 477.          }
 478.     }
 479.         
 480.     return ok;
 481. }

 482. Boolean is_link_intersect(Link *link1, Link *link2) //判断两个链表是否有交点
 483. {
 484. /*
 485.  * 如果两个链表有交点,那么他们的最后一个节点一定相同。
 486.  *
 487.  * */
 488.     Boolean ok = FALSE;
 489.     LinkNode *p_node = NULL;
 490.     LinkNode *q_node = NULL;
 491.  
 492.     if(link1 == NULL || link2 == NULL
 493.     || link1->length == ZERO || link2->length == ZERO){
 494.     //如果两个链表不存在,或者说没有元素的话,直接返回无交点
 495.         return ok;
 496.     }
 497.     
 498.     p_node = link1->head->next;
 499.     q_node = link2->head->next;
 500.   
 501.     //两个指针各自移动到所属链表的末尾
 502.     while(p_node->next != NULL){
 503.         p_node = p_node->next;
 504.     }

 505.     while(q_node->next != NULL){
 506.         q_node = q_node->next;
 507.     }
 508.     
 509.     if(p_node == q_node){ //判断末尾指针是否相等
 510.         ok = TRUE;
 511.     }
 512.    
 513.     return ok;
 514. }

 515. LinkNode *get_fisrt_common_node(Link *link1, Link *link2) //找到链表的第一个交点
 516. {
 517.     int l1_len = 0;
 518.     int l2_len = 0;
 519.     int dis_len = 0;
 520.     LinkNode *p_node = NULL;
 521.     LinkNode *q_node = NULL;
 522.     //首先判断链表是否有交点,如果没有直接返回NULL
 523.     if(!is_link_intersect(link1, link2)){
 524.         return NULL;
 525.     }
 526.    
 527.     p_node = link1->head->next;
 528.     q_node = link2->head->next;
 529.     
 530.     //判断两个链表的长度和差值
 531.     l1_len = link1->length;
 532.     l2_len = link2->length;

 533.     if(l1_len > l2_len){ //如果link1长,则先让它移动l1_len-l2_len步
 534.         dis_len = l1_len - l2_len;
 535.         while(dis_len--){
 536.             p_node = p_node->next;
 537.         }
 538.     }else{
 539.         dis_len = l2_len - l1_len;
 540.         while(dis_len--){
 541.             q_node = q_node->next;
 542.         }
 543.     }

 544.     while(p_node != q_node){ //如果两个指针相等,该节点为交点
 545.         p_node = p_node->next;
 546.         q_node = q_node->next;
 547.     }
 548.    
 549.     return p_node;
 550. }

 551. LinkNode *get_first_node_in_circle(Link *link) //找到有环单链表中的第一个节点
 552. {
 553.     //先判断是否有环,有的话记录下相交的节点
 554.     LinkNode *p_node = NULL;
 555.     LinkNode *q_node = NULL;
 556.     LinkNode *p_tail = NULL;

 557.     if(link == NULL || link->length < 2){
 558.         return NULL;
 559.     }

 560.     p_node = link->head->next;
 561.     q_node = link->head->next;

 562.     while((p_node != NULL) && (p_node->next != NULL)){
 563.         p_node = p_node->next->next;
 564.         q_node = q_node->next;
 565.         if(p_node == q_node){
 566.             break ;
 567.         }
 568.     }

 569.     if(p_node == NULL || p_node->next == NULL){
 570.         return NULL;
 571.     }
 572.     
 573.     // 将环中的此节点作为假设的相交的尾节点,将问题转化成求两个链表
 574.     // 相交的第一个节点的问题。
 575.     p_tail = q_node; //记录此节点为末尾节点
 576.     LinkNode *p_head1 = link->head->next;
 577.     LinkNode *p_head2 = p_tail->next;
 578.    
 579.     //分别记录两个链表到p_tail的长度
 580.     int len1 = 1;
 581.     p_node = p_head1;
 582.     while(p_node != p_tail){
 583.         p_node = p_node->next;
 584.         len1++;
 585.     }
 586.    
 587.     int len2 = 1;
 588.     q_node = p_head2;
 589.     while(q_node != p_tail){
 590.         q_node = q_node->next;
 591.         len2++;
 592.     }
 593.     
 594.     p_node = p_head1;
 595.     q_node = p_head2;
 596.    
 597.     if(len1 > len2){
 598.         int dis = len1 - len2;
 599.         while(dis--){
 600.             p_node = p_node->next;
 601.         }
 602.     }else{
 603.         int dis = len2 - len1;
 604.         while(dis--){
 605.             q_node = q_node->next;
 606.         }
 607.     }
 608.    
 609.     while(p_node != q_node){
 610.         p_node = p_node->next;
 611.         q_node = q_node->next;
 612.     }
 613.     
 614.     return p_node;
 615. }

 616. void delete_one_node(Link *link, LinkNode *be_deleted) //O(1)时间复杂度删除链表节点
 617. {
 618.      LinkNode *temp = NULL;
 619.      //如果链表不存在或者被删除的节点不存在,直接退出
 620.      if(link == NULL || be_deleted == NULL || link->length == ZERO){
 621.          return ;
 622.      }
 623.      
 624.      if(be_deleted->next != NULL){ //如果被删除节点不是末尾节点
 625.          //先将下一个结点的数据进行复制,然后删除下一个节点
 626.          be_deleted->data = be_deleted->next->data;
 627.          temp = be_deleted->next;
 628.          be_deleted->next = temp->next;
 629.          free(temp);
 630.      }else{ //如果是末尾节点
 631.          pop_back(link);
 632.      }
 633. }

 634. void show_link_length(Link *link) //显示链表的长度
 635. {
 636.     if(link == NULL){ //如果链表不存在直接退出
 637.         return ;
 638.     }
 639.     printf("the link length is:%d\n", link->length);
 640. }

阅读(1293) | 评论(0) | 转发(0) |
给主人留下些什么吧!~~
评论热议
请登录后评论。

登录 注册